Godsdiens Aktueel: Restitusie is ten diepste `n geloofsaak

Te midde van `n wêreld  en `n kerk wat kreun onder verdeeldheid, het Die Burger verlede week berig oor `n restitusie konferensie wat in die kasteel in Kaapstad plaasgevind het. Feitlik elke spreker het ‘n mens laat besef dat ons hier te doen het met `n diep en hewige emosionele stroom wat onder die oppervlak van ons samelewing vloei en dan soms, soos met  FeesMustFall, na die oppervlak borrel.

Ek is oortuig dat restitusie, verantwoordelik toegepas, een van die sleutels tot heling in Suid-Afrika is.  Dis egter nie net `n grondkwessie nie, maar ook `n diep geestelike saak. Restitusie sal ook nie versoening bring as dit op mense afgedwing word nie, maar kan `n reuse-impak hê as dit uit `n diep geestelike oortuig sou groei.

Bybelinterpretasie bly ingewikkeld en reglynige afleidings  uit ‘n teks van `n paar duisend jaar gelede, bly gevaarlik. Tog is daar menige Skrifgedeelte wat vir ons beslis ‘n teologiese raamwerk gee wat te lank geïgnoreer is. Vir bevoorregtes soos ek, is dit ongemaklik en kan dit `n mens  met baie onsekerheid laat. Die onsekerheid sal egter nie weggaan deur die saak te ignoreer nie. Veilige ruimtes waar daar beide na die pyn en emosies van ander geluister kan word en met redelike nugterheid oor die konkrete implikasies  en toepassing gedink kan word,  is nou baie nodig.

Reeds die eeste dag van die konferensie het die bydraes van mense soos Aartsbiskop Thabo Makgoba, Thuli Madonsela, Leon Wessels,  Nomfundo Calata (weduwee van Fort Calata, een van die Cradock 4), asook die Khoisan gemeenskap,  my diep laat dink. Dalk help  ‘n paar aanhalings uit die gesprek.

“Restitusie gaan nie oor wiskundige berekeninge nie, maar oor die heling van harte. Die gesprek raak die wortels van ons medemenslikheid.” (Makgoba)
“Ek het gestudeer met die hulp van  weldoeners waarsonder dit nooit moontlik sou wees nie en hier is ek vandag, Thuli Madonsela. `n Nuwe wêreld is op die punt om gebore te word. Is ons gereed om die baba te vang?  Geweld is die taal van die magtelose.” ( Madonsela)
“Ons het gedink dat die WVK ons sou leer om saam te huil en te lag, maar ons het die lesse te gou vergeet.” (Wessels)

Van die vloer was daar ander bydraes soos: “Die Bybel leer ons dat niemand besitters van die grond is nie, maar wel rentmeesters, tot voordeel van ander.”  En: “Hoe is dit moontlik om `n neo-liberale kapitalistiese stelsel in Suid-Afrika te verander  terwyl ons deel is van ‘n globale ekonomie? Moet ons nie `n gesprek open oor ‘n maksimum salaris nie?”

Vrydagaand maak ek gereed om `n lekker vleisie te braai. `n Jong hawelose man klop aan my deur met `n sak hout, vars gekap. “Seblief meneer, seblief koop die by my. Ek het byna flou geword van hongerte terwyl ek dit vanmiddag gekap het…”

Skielik het ek opnuut besef:  hoë mure alleen sal ons nie red nie. Die gesprek is lank nie klaar nie.
Dr Hanekom is verbonde aan die Sentrum vir Publieke Getuienis

Trackback from your site.

Leave a comment