Godsiens Aktueel: Waar is God dan?

Waar is God dan?
Godsdiens Aktueel
Braam Hanekom

Een van my kollegas vertel nou die dag van die oom by hulle in die gemeente wat graag die volgende uitdrukking gebruik: “Die Here werk verkeerdom reg!”. Ek dink hier lê `n baie diep stukkie teologie in opgesluit…
Ons leef in `n wêreld waarin die sinnelose ons elke dag konfronteer. Jou kop draai vas as jy sien wat in die Midde-Ooste, Europa en die VSA aan die gang is. Tuis voel dit nie veel beter nie en het ons dalk net te gewoond geraak aan dit wat eintlik glad nie behoort te wees nie.
Een vraag wat deur die eeue in sulke tye opgeklink het, is waar God dan in dit alles is? Daar is al feitlik biblioteke vol geskryf oor die vraag na lyding. Om in die bestek van so `n kort rubriek iets daaroor te probeer sê, is eintlik onmoontlik, maar ek gaan dit tog waag.
Job se woorde in Job 42 het my nog altyd gehelp: “So het ek gepraat sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my.” In gewone Afrikaans: Daar is dinge, te groot, wat my klein verstandjie gewoon nie sal verstaan nie en ek berus daarby. In alles het ek geleer om eerste na God te soek, voor ek na God se antwoorde soek. Ek het geleer dat die meeste van ons groot vrae en krisisse nie in die oomblik verstaan word nie, maar oor tyd. Ek het geleer dat daar `n onlosmaaklike band tussen lyding en loutering is. In my eie lewe het ek dit al baie nodig gehad. Ek het veral ook geleer dat een van die heel belangrikste wyses waarop God sigbaar word in `n gebroke wêreld, deur die hande en die voete van sy kinders is. Selfs al lyk dinge hóé sinloos, mag ons nie moeg word om goed te doen nie.
As gelowige is dit vir my feitlik onmoontlik om sin in dit alles te vind, sonder my geloof in `n God wat ons leer om met `n ewigheidsperspektief te lewe. Dit laat ons haastige Westerlinge anders dink oor tyd en die raamwerk waarbinne jou krisisse opgelos word. Ek het verder geleer dat God ook nie altyd my gebede beantwoord presies soos ek dit vra nie. In retropspek was ek al dankbaar dat Hy sommige nie beantwoord het nie. Wat ek wel weet, is dat Hy altyd, maar altyd, by my bly en `n bo-menslike vrede kan gee, ook in my krisis.
En nou gaan ons stem. Elke vyf jaar spat ons uit mekaar met `n nasionale verkiesing. Die verskriklikste goed word oor mekaar gesê. Na die verkiesing begin ons weer bou aan nasionale eenheid, net om twee jaar later weer in `n erg verdelende plaaslike verkiesing te beland. Is God hier? Natuurlik is hy hier. Mag ek en jy juis in hierdie dae met ons liefde Hom al hoe meer sigbaar maak (Kol 1:27).
Dr Hanekom is verbonde aan die Sentrum vir Publieke Getuienis

Trackback from your site.

Leave a comment