Godsdiens Aktueel: Die virus van verdeeldheid

Die virus van verdeeldheid
Godsdiens Aktueel
Braam Hanekom

Die Britte het verlede week gestem om die EU te verlaat. Ek is egter nie so seker of dit die “uit”-groep is wat gewen het nie. Ek dink die grootste wenner was die virus van verdeeldheid. Ongeag die uitslag, is die Britte na dese `n verdeelde samelewing en al die aanduidings is dat dit na dese toenemend so gaan word. Die verwagting is dat Hillary Clinton die verkiesing in die VSA gaan wen. Tog sal sommige nou al hoe meer begin wonder of Donald Trump nie dalk tog ‘n kans het om te wen nie. Een ding is seker: Ongeag die uitslag, gaan Amerika na die verkiesing meer verdeeld wees as tevore. Ons sien die verdelingslyne ook elders. Ons sien dit in Europa, plaaslik in die ANC en les bes, in die kerk.
Ons het al voorheen verwys na `n beweging van polarisasie en selfs radikalisering. Etikette soos “vir” of “teen”, “in” of “uit”, “oop” of “toe”, word aldag gehoor. Verder lyk dit of die waarheid in die proses al seerder kry. Een van die groot aanklagte teen die referendum in Brittanje, was dat albei kante blykbaar nie altyd die volle waarheid gepraat het nie. Die plek ontbreek, maar twee wesenlike vrae moet gevra word: Wat voed hierdie verdeeldheid en hoe kan dit omgekeer word?
Tans draai daar `n rolprent in teaters met die titel Truth. Dit handel oor die pogings van `n joernalis om klaarblyklike ongerymdhede tydens George W. Bush se jeugjare in die weermag oop te krap. Die rolprent het my diep laat dink. Onder andere oor die kritiese rol wat die media in enige samelewing speel, maar ook die enorme verantwoordelikheid wat die media het om met integriteit die waarheid te bly dien. Die rolprent vra egter nog `n belangrike vraag en dit is of ons eie agendas nie tog ons omgang met die feite en die waarheid meer beïnvloed as wat ons almal wil erken nie. Thomas Kuhn het reeds in 1962 met sy paradigmateorie (The The Structure of Scientific Revolutions) daarop gewys hoe wetenskaplikes in die gat kan trap om net dié feite te erken wat hul eie teorie ondersteun.
Die soeke na die waarheid en verskille sal daar altyd wees en dit is sekerlik nie op sigself sleg nie. Verdeeldheid wat endemies raak, is egter `n ander saak.
Sommige medegelowiges se huiwering om die Belydenis van Belhar te aanvaar bly dus juis om hierdie rede vir my steeds hartseer. Dit is `n belydenis wat handel oor eenheid, geregtigheid en versoening. Meer as ooit tevore glo ek dat die wêreld so `n belydenis nodig het. Die tyd sal leer waarheen ons op pad is. Die Bybel wat ek lees, waarsku van die eerste bladsye af teen verdeeldheid en die verbreking van gemeenskap. Mag ons die genade ontvang om met groter waardigheid te praat en te luister en tog te midde van verskille te bly soek na groter eenheid.

Dr Hanekom is verbonde aan die Sentrum vir Publieke Getuienis

Trackback from your site.

Leave a comment