Godsdiens Aktueel Julius Malema Donald Trump en ‘n ongeduldige wêreld

Julius Malema, Donald Trump en `n ongeduldige wêreld
Godsdiens Aktueel
Braam Hanekom

Dit voel vir my of Julius Malema en Donald Trump al meer in gemeen het. Albei  veg `n verkiesingstryd met baie soortgelyke tegnieke. Albei vee hulle af aan konvensies en dit lyk nie of hulle bang is nie. Albei  gebruik graag radikale uitsprake , slagspreuke en eenvoudige stellings wat die kiesers maklik kan verstaan . Albei teiken gefrustreerde kiesers wat  enersyds al meer onseker is oor die toekoms  en andersyds al moeër is vir die status quo. Albei pas ook in in `n patroon van toenemende radikalisering en polarisering wat ons tans regoor die wêreld sien. Vir die gematigde middelgrond is daar al minder plek.

Ons sien dit ook in Duitsland, waar Angela Merkel moet bontstaan teen die radikale aanslae van die AFD (Altenativ für Deutschland). Merkel se akkommoderende strategie om die vlugtelingkrisis te hanteer, gaan duidelik nie goed af by sommige kiesers nie.

Hierdie polarisasie sien ons geruime tyd ook al in die Moslem wêreld. Die terregstelling van die Shia geestelike Nimr Al-Nimr vroeër vanjaar in Saudi Arabië, mag dalk by ons verby gegaan het, maar dit het inderdaad verhoudinge tussen die Shia-gesinde Iran en die Sunni-gesinde Saudi-Arabië verder versleg. Die ellende wat wag as die twee lande mekaar sou gryp, kan `n mens jou moeilik voorstel. Sirië is hiervan `n bewys.

Ons sien dus al meer dat ekstreme denke en optrede in verskillende gestaltes aan die groei is. Verskillende grade van verdraagsaamheid word wel getoon, maar op die ou end word `n wit-en swart-denke gekweek waarin almal wat nie eenhonderd persent aan jou kant is nie, uit die weg geruim moet word.

Ek is redelik seker dat vae, veralgemenende slagspreuke, wat nie die konsekwensies van dit wat gesê word, uitspel nie, ons nie gaan help nie. Een van die winspunte van die Reformasie was dat daar deur die eeue groot klem gelê is op die helderheid en duidelikheid van formuleringe. Daarom dat Martin Luther in 1517 nie bloot gesê het, “brand af die kerk” nie.  Met 95 stellinge, het hy duidelik gewys  waar die foutlyne destyds in die kerk ontwikkel het. Dit sou egter ook opgevolg word met `n menigte ander deeglik geformuleerde geskrifte.

Die teenoorgestelde van simplistiese, radikale uitsprake is dus nie vaagheid nie, maar inderdaad helder formuleringe, wat kompleksiteit kan verwoord en dan `n weg daaruit wys. Goedkoop, maklike oplossings bestaan meestal nie.  Kyk ek egter na die wêreld daarbuite, dan sien ek ongeduldige massas, vir wie ek begrip het,  maar wat nie meer wil wag nie. Ek sien egter ook opportuniste, wat hierdie geleentheid op kragdadige wyse wil uitbuit.

Môre gaan baie kerke Hemelvaart vier. In die Christelike tradisie lui dit `n tyd in  wat uitloop op die viering van Pinksterfees, die fees van die Heilige Gees. Inderdaad het ons die vrugte van die Gees waarvan Paulus in Gal 5:22 skryf, steeds baie nodig: “Liefde, vrede, vreugde,  geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.”

Dr Hanekom is verbonde aan die Sentrum vir Publieke Getuienis

Trackback from your site.

Leave a comment