Ontwikkel die leier in jou kind

Ontwikkel die leier in jou kind

Wêreldwyd is daar ‘n versugting na kwaliteit-leierskap. Ons weet dat ‘n groot deel van ons gelukkige voortbestaan gaan afhang van die tipe leiers oor wie ons nou beskik en die wat ons vir die toekoms kweek. Die vraag is hoe doen ‘n mens dit ten beste? In Ontwikkel die Leier in jou kind rig Braam Hanekom ‘n uitdaging aan alle ouers, mentors en onderwysers om langs spesifieke kontoere die leierskapspotensiaal raak te sien en te help ontwikkel in die kinders met wie hulle te doen het.

Die boek wys basiese beginsels van leierskap en leierskapontwikkeling uit, maar gee ook praktiese riglyne wat die proses baie vergemaklik. Dit rig ernstige vrae aan opvoeders, maar wys ook op die ongelooflike moontlikhede wat daar in ons midde lê. Die wortels vir môre se werklikhede word reeds vandag gevestig. Met sy omvattende kennis van hoe leierskap werk, wys Braam Hanekom vir ouers en ander opvoeders hoe om die wortels te koester om sodoende ‘n aktiewe en konkrete rol te speel om die toekoms ten goede te beïnvloed.

Hanekom skryf meevoerend en oortuigend, met baie nuttige voorbeeldstof, oor onderwerpe soos:

* ‘n Basiese leierskapsteorie * Karakter en integriteit * Maak van jou kinders spanspelers * Leer hulle om ander aan te moedig * Leer hulle die waarde van wysheid en balans in die lewe * Ook minderbevoorregte kinders het leierskapeienskappe wat ontwikkel moet word

PRYS R65.00 + Posgeld

BESTELLINGS by mcmboeke@gmail.com


Trackback from your site.

Leave a comment